BIJ ONS WERKT NIEMAND…

Bij Zero People geen werkplekken, geen gereserveerde parkeerplaatsen voor de directie, geen prikklok, geen koffieautomaat en geen aparte rokersplek voor het hoofdkantoor. Maar wel één slagvaardig team.

Zero People werkt in de cloud. Interactief en efficiënt met een platform van zelfstandige en onafhankelijke ondernemers. Strategische partners die worden ingezet op basis van kennis en kunde. Capaciteit die pas wordt ingeroepen wanneer de voortgang van een ontwikkelproces of -project dat verlangt. Zo ontwikkelt Zero People effectief en doelmatig ‘new business’.

Zero People is het virtuele kantoor voor Stadsontwikkelaars B.V. Zowel de input als de output bij (her)ontwikkelings- of uitbreidingsopgaven vallen onder de directe verantwoordelijkheid van Zero People. Niets meer, niets minder én: HET WERKT!


Privacy statement

En hoe…

Voor eigen rekening en risico ontwikkelt Zero People in binnen- en buitenland vastgoedconcepten. Klantgerichte concepten die de grenzen van het bestemmingsplan opzoeken. Zo nodig gaat Zero People eroverheen, wat aanpassing van het bestemmingsplan vergt en nieuw draagvlak vereist. De klant staat centraal.

Financiële zekerheid in haalbaarheid én afzet typeren het handelen en zijn bepalend voor de slagingskans. Consequent betrekt Zero People marktpartijen bij een concept en vertaalt dat vervolgens in een reëel project. Desgewenst compleet met design, naamgeving, positionering en promotiecampagne als garantie voor een vlotte afzet.

Zero People verbindt partijen. Voor de vertaalslag van concept naar realisatie, maar ook bijvoorbeeld van gebruikers naar eindbeleggers. Nadat afspraken zijn vastgelegd en het project concreet wordt gerealiseerd, is de rol van Zero People uitgewerkt.